Dluhopisy společností nemohou dosahovat takového ratingu jako státní dluhopisy. Oproti nim však přinášejí mnohem vyšší úročení vašich investic. Před samotným nákupem dluhopisů si velmi detailně prostudujte prospekt emitenta. Dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu tyto prospekty schvaluje Česká národní banka. Naleznete v nich všechny důležité informace o samotném dluhopisu i o jeho emitentovi. Zkuste se podívat na hospodářské výsledky emitenta dluhopisů, které vám napoví, nakolik je společnost stabilní a důvěryhodná. Nechcete se věnovat této problematice a ztrácet čas studováním detailů? Obraťte se na obchodníka s cennými papíry, který toto zajistí za vás.

Již začátkem letošního roku Česká národní banka schválila prospekt na vydávání dluhopisů pro společnost EMTC – Czech a.s. Nahlédněte do detailů dluhopisů EMTC. Podívejte se, na jakých projektech společnost pracuje a na jakých projektech se díky dluhopisům můžete zprostředkovaně podílet. Mezi ty nejvýznamnější projekty patří Airjobs a Lipa Learning. Od vydání dluhopisů si společnost slibuje rychlejší rozvoj svých projektů, upevnění svých pozic oproti konkurenci a prosazení na nových trzích. Projekt Airjobs kompletně postihuje celou oblast personalistiky a pomůže klientům při hledání zaměstnání i při hledání vhodného uchazeče o zaměstnání. Projekt Lipa Learning vyvíjí vzdělávací aplikace pro děti. Tyto aplikace jsou velmi oblíbené, získávají řadu mezinárodních ocenění a v současné době jsou dostupné již ve 26 jazycích.

Díky dluhopisům EMTC se může společnost rychleji a efektivněji rozvíjet, investovat do nových technologií, postupů a procesů. Podrobné informace o společnosti EMTC – Czech a.s. naleznete na jejich webových stránkách www.emtc.cz.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Napsat komentář