Zajímají vás podmínky získání trvalého pobytu v ČR pro cizince, informujeme vás o tom, kdo na to má nárok a co k tomu potřebujete.

Povolení k trvalému pobytu

Povolení může získat občan Evropské unie, ale i občan pocházející ze zemí mimo Evropskou unii.

Rozhodujícím orgánem je Ministerstvo vnitra České republiky, žádosti si občan podává na obecní úřad dle místa svého nahlášeného pobytu.  

K tomu, abyste si mohli podat žádost o trvalý pobyt pro cizince, potřebujete ještě další doklady, originály nebo úředně ověřené kopie v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Originály v každém případě musí být cestovní a matriční doklady.

Obsah obrázku interiér, stůl, jídlo, řezání

Popis byl vytvořen automaticky

Dokumenty

  1. Trvalý pobyt občana EU.

Můžete podat žádost o trvalý pobyt pro cizince, pokud jste občanem EU a pobýváte 5 let nepřetržitě na území ČR.

Doba nepřetržitého pobytu v České republice 2 roky vám stačí, když jste rodinným příslušníkem občana ČR. To platí i pro občany států mimo EU.

  1. Formulář Žádost pro občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky

K žádosti přikládáte občanský průkaz nebo pas, doklad, který potvrzuje, že doba vašeho nepřetržitého pobytu na území ČR je pět let nebo dva roky, dle pravidel uvedených výše. Dvě vaše fotografie a doklad o tom, že máte zajištěno ubytování v zemi.

Veškeré dokumenty nesmí být starší než 180 dnů od jejich vyhotovení, kromě pasu, fotografie a dokladu z matriky. 

Po předání všech vašich dokumentů na příslušné úřady probíhá proces nazvaný Řízení o žádosti. To podléhá Zákonu o pobytu cizinců. Průběh řízení může být pozastaven, pokud doklady neodpovídají skutečnosti nebo jste nepodali všem, co je k vyřízení třeba. 

V tom případě vás úředník navede, co si ještě potřebujete vyřídit. Rozhodnutí o schválení žádosti vydá příslušný úřad do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Tip: Pokud chcete mít jistotu, že vaše žádost bude obsahovat všechny nezbytné doklady a řízení proběhne úspěšně hned na poprvé, využijte služeb agentury IRS Czech. Agentura se specializuje na nábor cizinců ze zahraničí a vyřizování všech potřebných dokladů, včetně řešení trvalých pobytů.

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

Vaše žádost může být buďto přijata nebo ze závažných důvodů zamítnuta. Pokud je přijata, úředník vás kontaktuje telefonicky nebo písemně a vy si musíte osobně přijít vyzvednout doklad na úřad do 30 dnů od výzvy k převzetí. V případě, že takto neučiníte, bude vám povolení zrušeno.

Zrušení trvalého pobytu pro cizince

Trvalý pobyt vám může být zrušen, pokud splňujete některou z těchto podmínek.

  • sami požádáte o zrušení víza
  • byli jste pravomocně odsouzeni ze spáchání trestného činu na území ČR
  • neplníte účel, pro který vám bylo vízum přiděleno, například nepracujete
  • uvedli jste v žádosti nepravdivé údaje nebo předložili falešné doklady
  • pokud nemáte platné nebo padělané cestovní doklady, zjištěním při pobytové kontrole
  • pokud jiný stát Evropské unie rozhodl o vašem vyhoštění
  • pokud trpíte nějakou infekční nemocí, kterou byste mohli ohrozit veřejné zdraví občanů

V těchto případech je povolení k pobytu cizince odňato a následuje vyhoštění ze země.

Vyřizování trvalého pobytu pro cizince je náročný proces, proto je dobré jej svěřit pracovní agentuře IRS Czech, která se o jeho hladký průběh postará za vás.

Napsat komentář